Stallinredning – att tänka på

Oavsett om man ska bygga ett helt nytt stall, eller om man ska omvandla en äldre byggnad till ett stall, är det en stor investering som kommer att ta både mycket tid och mycket pengar i anspråk. Det är därför viktigt att man planerar sitt stall väl, så att det är utformat helt efter de förutsättningar och behov som just stallets verksamhet har. Om man ska bedriva en ridskola i anknytning till stallet kanske man till exempel behöver stora ytor för personalen att vistas, utöver utrymmet för hästarna? Även om man bara planerar att använda stallet för just hästarna själva krävs god planering för att placeringen av boxar, spolspiltor, sadelkammare och annat ska bli funktionell och korrekt. Det är nämligen inte bara människornas säkerhet och behov man måste ha i åtanke vid detta, utan även hästarnas. 1280px-balingsta_gard_hastbox_2011Stallinredningen får inte placeras så att hästarna skiljs åt mer än vad som är nödvändigt, eftersom detta kan hindra deras naturliga sociala beteende. Även när det gäller boxarnas utformning måste man dock ha verksamheten i åtanke. Om man till exempel bygger ett stall för en veterinärsklinik, ett försäljningsstall, en tävlingsplats eller en annan form av verksamhet där hästarna byts ut ofta, är det att föredra att skapa boxar med hela väggar. Detta för att minska smittorisken av olika sjukdomar hästarna emellan. Hästar som däremot känner varandra, och som bor i samma stall under längre perioder, mår bäst av att kunna ha sociala kontakter inte bara i hagen, utan även inne i stallet.

För både hästar och människor är det också mycket viktigt att man ser till att stallet har ordentlig ventilation. Av samma anledning kan det också vara bra att placera ett eller flera fönster i stallet, så att man har möjlighet att vädra vid behov. Det ökar dessutom trivseln i stallet om man kan få in lite solljus.

Man måste självklart även ha i åtanke de regler som finns gällande stallets utformning. Det finns bland annat regler som bestämmer vilken takhöjd ett stall bör ha, liksom hur stora boxarna måste vara i förhållande till hästarnas storlek. Bra att tänka på är att de mått som anges i dessa regler inte är rekommendationer, utan minimimått. Det går alltså utmärkt att ha exempelvis större boxar för hästarna än vad som anges.